FANDOM


ټوله صحنه ورته دخوب غوندې ښکاره شوه ، فکریې وکړچې بیایې دزندان په دغه نمجنه کوټه کې کوم ویرونکی خوب لیدلی ، شاوخوایې وکتل خو چې کله یې ازاده فضاحس کړه او په سترګو یې دلمروړانګې ولګېدې یو څه باور یې راغی لمریې سترګې وبریښولې ځای په ځای کښنا ست سترګې یې وموښلې داسې ورته ښکاره شوه لکه سترګو یې چې له رڼا نه کرکه کړې وي ، ورو ، ورو ورسره بلد شو خو سترګې یې همغسې دموټي په شا موښلې ، سرتیری چې یوڅه وړاندې ورنه روان وو بېرته شاته راغی او له ښي غوږه یې کش کړ.

پاڅه نور له دې ځایه ورک شه هله چې کوټې ته بل بندي راولم .

په منډه پسې روان شو بیایې هم باور نه راته چې داهرڅه به ریښتیاوي ، دښارهغه لوی سوداګر چې دی یې په دې بدبختیو اخته کړی وو څنګه دومره ناڅاپي په ده مهربانه شو ،دقربانۍ دپسه په څيریې په سرتیري پسې منډې وهلې شیبه وروسته دیوه فوځي افسرپه کوټه کې دهغه دمیز مخ ته ولاړ وو هغه ورته راپاڅېده لاس یې ورکړده هم ورسره ستړي مشي وکړل خو دلاسو لړزه یې دپټيدو نه وه افسرورته وخندل

څنګه کورته ځې ؟

ولاړو کسانوته یې سترګې ور واړولې

بیاپه بریتو کې مسک شو لکه دده دځواب انتظارچې کوي

شاوخوایې وکتل ځواب یې ورکړ

هو هغه به اوس هم راته انتظاروي هره شپه یې په خوب کې وینم .

ټولووخندل خوده یوازې په تعجب سره ورته کتل او له خپلوګوتوسره بوخت وو افسر دمیزله سره یو عکس راواخیست ورته ویې نیوه

داپیژنې ؟

بندي عکس ته وکتل اوغوصه شوټوله څیره یې کرکې ونیوه لاندې شونډه یې ترپاسنیوغا ښونولاندې کړه

وبه یې وژنم ، هغه باید مړشي چېرته دی ؟

افسر ورته وخندل اوپه څوکۍ کې ډډه ووهله .

لیونی اوس هم له خپله ضده نه دی اوښتی سرتیري ته یې یو پاکټ ورکړ اوبیايې ورته وویل

دغه پاکټ ورکړه او نوریې وباسه بد ښکاری

هغه هم همداسې وکړل پاکټ یې ورکړ

واخله دایې هم ستاپه نامه راکړی .

اوبندي یې لاس تړلی له له لویې دروازې بهرخوشي کړ،بندي له ځان سره چاته کنځلې کولې اوپه خبرو لګیا وو ، زه یې قاتل بللم ، عمري قید مې تیر کړځوانې مې هلته پریښوده دوی خو شحاله دي یوازې یو جسد یې ازاد کړی خو زه له هرچاسره حساب کتاب کوم په هوا کې یې یو سوک وارکړ

نور خو مې لاس خلاص دي دسړک څنګ ته ودریده پاکټ یې پرانست څولنډې جملې په کې لیکلې وې .

زما زړه ، زماروحه ، زه لاهم ستاپه یادونو ژوندۍ یم ، ستاانتظارکوم ته مې نه یې هیره کړی خو راشه چې یادیږې مې قسم خورم چې یادیږې مې خیردی یوځل راشه ته چې له زندان نه خلاص شوې زه درته دښار دغونډۍ هدیرې په څنډه کې انتظاریم دصبر ترهماغه ونې لاندې .

  ستا لېونۍ

پاکټ یې چې لاندې په کې یو په سرو وینو رنګ زړه وو ښکل کړ دغونډۍ دهدیرې په خوایې وکتل په منډه ور وران شو .

راته انتظار ده نه یې یم هیرکړی ،خوبونه خو ریښتیا نه وي ، پلاریې بیل سړی دی اوهغه بېله .....

کارت یې په سینه پورې جوخت نیولی وو او دښارپه یوه بس کې وخوت دبس په مینځ کې ټولو پس پسک پیل کړ.

چرسي دی موتاد دی ،هاسریې ګوره ......

ده هریوه ته حیران حیران کتل خو کله بې چې په کارت لیکل شوې پتې ته وکتل نو دبس شیشې ته به یې سرښکته کړاو سترګې به وړوکې شوې ورو ورو هغه واټ ته نږدې کیده چې دهدیرې په لور غځېدلی وو او له ځان سره بوږنېده .

که هغه راته انتظار نه وی مابه له تاسې سره کتل چې زه چرسي یم که ...بندي.... که ...ناڅابه یې دسیټ په سرلګېدلې هنداره کې خپله څیره ولیده، ورته تعجب شو .

واه دا سړی خو تیار چرسي دي اودوې په ماپورې خاندې په کړس یې ورته وخندل او چې کله تصویرهم دده پیښې وکړې جدي شو

واه خدایه ! داخو زه یم نوهغوی څه ملامت دي سریې ښکته کړ او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې دهدیرې په لورتللي واټ سره ښکته شو پیسې ورسره نه وې منډه یې کړه کلینر ورپسې ډیرې نارې ووهلې خوهغه غوږونه کاڼه کړی وو او همداسې ستړی ستومانه هدیرې ته ورسېده ، دصبر یوه زړه ونه باد خوځوله تر ونه لاندې ودرېده زړه یې درزا کوله ،یوازې مرغانو په شناختو او شنو وسپنیزو پنجرو شور جوړ کړی وو ده هم نارې کړې .

اې ! زه راغلم چیرته یې ؟ اوس ټوکې مه کوه درپسې مړبه شم داځای دراتګ دی چې تا راغوښتی یم؟ بیابه په ټول ښارکې ډنډورې وي ، له ځان سره یې دلیونې په څیر په زوره وخندل راشه که نه درنه خفه کیږم بیا به ژاړې .

څوقدمه وړاندې لاړه ، دیوه تازه قبرپه شنه وسپنیزه پنجره یې لاس کیښود ، څوک نه معلومېدل ،دپنجرې له سره یو سېل مرغۍ والوتې او لاندې دقبر په سردوچو شوو ګلونو څانګې وخوځیدې ، مات شوي بنګړي هره خوا ورباندې پراته وو دپنجرې په هره څنډه رنګارنګ بیراغونه تړلي وو ، سر ورباندې دروند شو کارت ته یې وکتل پته بلکل سمه وه له مزار یې یوه دوره وکړه شناختې ته ورنږدې شو دغاړې یو ځنځیرته یې پام شو چې دمرمرو دسپینې شناختې له پاسه راځوړند وو په پنجرې یې لاس ور دننه کړ ځنځیریې راواخیست چې یو څه زنګ وهلی وو او تور غوندې ښکارېده لاندې ورپوې دوسپنې زړه هم ځوړندو چې ټال یې وخوړ بیخې اشنا ورته ښکاره شو ، سترګو ته یې نږدې کړ، خپل نامه ته یې پام شو چې دیوبل توري سره څنګ په څنګ لیکلی وو، له حیرانۍ یې خوله وازه پاتې شوه دشناختې په بله خوایې لیکلې کرښې ولوستې ،زړه یې دکاڼې په څیرکلک شو . اوچیغه یې له خولې ووته .

هو تاته هم دعمري بند سزا....

دلته دې ولې راغوښتی یم .

له سترګو یې داوښکو باران رامات شو ، دپنجرې دروازه یې خلاصه کړه او په مزار یې ځان ورګذار کړ ، تندې یې په سمنټي څنډه ولګیده ، څنډه په وینوسره شوه ، له ژور ټپ نه یې وینې روانې شوې ، خودرد په کې نه وو، هغه یوه داسې شېبه وه چې زړه او روح یې دواړه په کې ارام شول .

۱۳۸۹/ تله ۲۷