ويکي لنډې کيسې
Advertisement


د نجلۍ سترگې شنې دې. رڼې او روښانې . داسې رڼې چې گومان کوم په سترگو کې يې خپل

مخ ليدای شم. نه پوهيږم دا په خپله پخپلو سترگو کې څه ويني. د شونډو په څنډو کې يې د پټې

موسکا نرۍ گونځې هواريږي. نجلۍ وړه ده. ښايي د نهو کالو وي . نرۍ ده ، جگه ښکاري .

زما د تيز رفتار د هندارې تر شا يې يوازې سر او ټټر معلومېږي . خړ ټيکری يې په سر دی چې

پيڅې يې شکېدلې دي . گلدارشين کمېس يې اغوستی. د ټيکري له څنډو يې ژيړبخنه گډوډ ويښته

په تندي او باړخوگانو خواره دي او گردی مخ يې لاگردی ښکاري . نجلۍ په چپ لاس د ټيکري

څنډې نيولي او ښی لاس يې د موټر پر ښيښې ايښی ، خپلې شونډې د سوال په دود ښوروي. زه

يې غږ نه اورم خو د شونډو له ښوريدا څخه يې معلومېږي چې څه خاصې کلمې نه وايي مازې

شونډې ښوروي. ښايي د ( خدای دې خير قبول کړه ، وږې يم خير راکه) په ويلو ستړې ده.

هسې د سوال لپاره شونډې ښوروي ، په زړه کې په پټه خاندي . گرد چاپيره يې دوه درې نور

. ماشومان ولاړ دي. هر يو د يوه موټر يا لاروي مخې ته دريدلی او سوال کوي

هوا سړه ده . د مازديگر شين اسمان سور ښکاري . زه د موټر شيشې نه ښکته کوم خو نجلۍ ته

گورم چې ته به وايې پرما پرموټر پر لاروي او پر ځان او پر خپلې سوالگرۍ خاندي او پر ژوند

ملنډې وهي . نجلۍ زما لاسونه څاري چې په جيب کې مې دي او نه يې خوځوم خو دا هماغسې

خپلې شونډې ښوروي او ماته ښکته پورته گوري مخکينی موټر پر مخ خو ځيږي ، زما موتر هم

.لږ وړاندې ځي ، نجلۍ گړندۍ شي ، له موټر سره يو ځای روانيږي

سترگوته يې گورم. رڼې دي لکه هينداره. په سترگو کې يې خپله څيره وينم او د پټې موسکا تر

شايې د ماشومتوب شيبې را په ياديږي چې همدغسې په پټه به مې نړۍ ته خندل او په ښکاره به

.له نورو سره مشغوله وم

مشرې خور به مې د خپلو خورلڼو سره د شوتلو په پټيو کې د راتلونکي ژوند په هکله زما نه پټې

پټې خبرې کولې . زه هغه وخت پنځه کلنه وم دومره پوهېدم چې غټې نجونې چې راتلونکى

يادوي مقصد يې مېړه کول دي. دوی به د ځوانو هلکانو نومونه يادول او کړس کړس به يې خندل

. زما چې ورته پام کېدل نو زربه يې د شوتلو خبرې کولې چې څومره له مالگوسره خوند کوي .

ما به هم ځان نه پوهاوه خو په زړه کې به مې د يو جگ ښايسته ځوان انځور گرځيده. بيا به مې

د شوتلو خبرې کولې خو همدغې سوالگرې غوندې به مې له ځانه سره په پټه خندل . داسې ډير

وختونه مې په زړه کېږي چې خبرې او سرخوځاوی به مې له نوروسره کاوه خو زړه به مې يوه

.خيال او يو انځور ته خندل

موسکا ماته د سوالگرې نجلۍ هماغسې بريښي. دا له موټر سره يوځای روانه ده او زه ورته

گورم مخکينی موټر چټکيږي او ورپسې زما موټر هم تيزيږي نجلۍ يو څو گامه منډې کړي ، بيا

ورو ورو سوکه کېږي زه شاته گورم او د موټر له شاتنۍ شيشې څخه يې وينم چې هماغسې

.موسکۍ ده ، زما موټر ته گوري

:موټروان ته وايم

.څومره ښايسته نجلۍ وه خوارکۍ

:موټر وان خپل وچولی تريو کړ

- . ورک يې که ډيره ورانه ده وړکتوب ته يې مه گوره

څنگه ؟

څه يې کوې يو څه دوی بيکاره يو څه خلک وران شوي نه ووړ ته گوري نه له خدايه حيا ورځي

.ټول په فساد ککړ دي

.دو مره وړې نجونې ؟ زړه مې سوځي

دغه نجلۍ چې دې وليده مورنه لري. پلار يې نه پوهيږم څه بلا وهلی، فلج دی. وايي وروڼه يې

هم مهاجر دي . ټوله ورځ تر ماښامه په سړکونو کې سوال کوي. اوس خو هغه پخواني خلک نه

دي، جنگونو ځناوران ترې جوړ کړي، نه انصاف لري نه ايمان. هاغه کافي چې دې وليده تر

ناوخته خلاصه وي، هر راز سړی ورته ورځي، بې ادبي دې ماف... نجلۍ يې کومه ورځ په

پيسو تير ايستلې. سړو ورباندې بې ادبي دې ماف سات تير کړی، وايي ټوله شپه يې ايساره کړې

وه . وايي بيا نو نجلۍ کورته نه ده تللې .. مجبوري ده کنه، خدای وهلې اوس نو ټوله ورځ د

.همدغې کافي مخې ته گرځي. مرداره بې ايمانه مخ دې ونه ليد، د کتونه دی

شي د سوالگرې نجلۍ شنې رڼې سترگې مې را په زړه کېږي په زړه کې مې يو څه غوټه . بې

اختياره وايم : دا خو ډيره وړه ده ؟

شي :موټروان موسکى غوندې

- څه يې کوې مورې . داسې ډيرې دي . دا خو لاڅه کوې، نورې دي چې سهار انجيوگانو ته

.ځي د کومک په کېسه کې دي

ولې نو انجيوگانې ورسره مرسته نه کوي؟

نه بابا څه مرسته کوي . يو دوه کمپلې ورکي، يو سات نيم ورسره خبرې وکي، بيا يې رخصتې

.کي. په دوو کمپلو خو د چا خيټه نه مړيږي

موټر بريک نيسي، د چارراهي په منځ کې دريږي موټرونه يو په بل پسې درېلي دي . يو سپين

ږيری بوډا خپله کراچۍ د موټرونو له منځه کشوي. خو له يې له ستړيانه نيمه وازه پاتې ده.

معلومېږي چې ځان په زوره کشوي. يو کوچنی ماشوم هلک، ښايي د اووکالو، د اوبو دوه پيپه يې

په اوږو اچولي، کله يوخوا او کله بلې خواته کږيږي خو زر زر د موټرونو له منځه ځان ته لاره

پيدا کوي . څو شيبې لانه دې تيرې شوي چې د موټر تر کړکېو چاپير د وړو جينکو او هلکانو

... کتار جوړ شي. يو د ژاولو بسته او بل تش لاس

.موټروان په اکسليتر پښه ټينگوي ، موټر وړاندې خېزاچوي

وېشنيزه:شريفه شريف وېشنيزه:کيسه ش

Advertisement